Gastro Clinic

ԳՆԱՑՈՒՑԱԿ

Տեսնել գնացուցակը

ԳԱՍՏՐՈԷՆՏԵՐՈԼՈԳԻԱ

Գաստրոէնտերոլոգի առաջնային խորհրդատվություն (2-րդ կարծիք)

10 000

Գաստրոէնտերոլոգի խորհրդատվություն, բուժում (ներառյալ 1 անվճար այց 1 ամսում)

15 000

Գաստրոէնտերոլոգի կրկնակի այց

7 000

Առաջատար մասնագետի խորհրդատվություն

15 000

Առաջատար մասնագետի կրկնակի այց (1 ամսվա ընթացքում)

5 000

Անհատական գաստրոէնտերոլոգ (1 տարի խորհրդատվական — բուժական սպասարկում)

70 000

Helicobacter Pylori C14 շնչառական թեստ

18 000

SIBO ջրածնային շնչառական թեստ

18 000

Լակտոզի անտանելիության շնչառական թեստ

18 000

Ֆրուկտոզի անտանելիության շնչառական թեստ

14 000

Գլյուկոզի անտանելիության շնչառական թեստ

14 000

Սորբիտոլի անտանելիության շնչառական թեստ

12 000

Քսիլիտոլի անտանելիության շնչառական թեստ

12 000

ԷՆԴՈՍԿՈՊԻԱ

ԷԳԴՍ (Գաստրոսկոպիա)

15 000

Helicobacter Pylori ուրեազային թեստ

5 000

Ներերակային սեդացիա

20 000

Կոլոնոսկոպիա

30 000

Բիոպսիա

4 000

Բիոպսիա ներառյալ հյուսվածքաբանական հետազոտությունը

15 000

Օտար մարմնի հեռացում կերակրափողից / ստամոքսից

30 000

Պոլիպէկտոմիա (1 պոլիպ)

50 000

Պոլիպէկտոմիա (2 պոլիպ)

80 000

Պոլիպէկտոմիա (3 պոլիպ)

100 000

Պոլիպէկտոմիա (3-ից ավել ամեն պոլիպի համար)

30 000

Պոլիպէկտոմիա (մեծ պոլիպ 1-2սմ)

120 000

Կերակրափողի վարիկոզ երակների լիգավորում (առանց լիգատորի արժեքի)

120 000

Բալոնային դիլատացիա (մինչև 5 այց)

80 000

Բալոնային դիլատացիա (հավել յալ այց)

15 000

Արյունահոսության էնդոսկոպիկ դադարեցում առանց կլիպսի տեղադրման

80 000

Արյունահոսության էնդոսկոպիկ դադարեցում կլիպսի տեղադրմամբ

110 000

Ներստամոքսային բալոնի տեղադրում (ներառյալ բալոնի արժեքը)

500 000

ՈՒԼՏՐԱՁԱՅՆԱՅԻՆ ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄ

Որովայնի օրգանների ՈՒՁՀ

10 000

Որովայնի օրգանների ՈՒՁՀ՝ ֆունկցիոնալ փորձով

14 000

Որովայնի և փոքր կոնքի օրգանների ՈՒՁՀ

15 000

Վահանաձև և հարվահանաձև գեղձերի ՈՒՁՀ

8 000

Փոքր կոնքի օրգաններիո ՈՒՁՀ

8 000

Ֆոլլիկուլոմետրիա 1-ին այց

5 000

Ֆոլլիկուլոմետրիա ընթացիկ հավել յալ այցեր

2 000

Փոլլիկուլոմետրիա մեկ Դ/Ց ընթացքում

12 000

Կրծքագեղձի ՈՒՁՀ

10 000

Պարանոցի օրգանների կոմպլեքս ՈՒՁՀ

16 000

Փափուկ հյուսվածքների և ենթամաշկի ՈՒՁՀ (մեկ հատված)

8 000

Միզասեռական համակարգի ՈՒՁՀ (մնացորդային մեզի որոշմամբ)

10 000

Երկու օրգան համակարգերի ՈՒՁՀ

15 000

Երեք օրգան համակարգերի ՈՒՁՀ

23 000

Չորս օրգան համակարգերի ՈՒՁՀ

30 000

Թքագեղձերի ՈՒՁՀ (երկկողմանի)

8 000

Փոշտի օրգանների ՈՒՁՀ

10 000

Փոշտի և որովայնի օրգանների ՈՒՁՀ

18 000

Մեկ հոդի ՈՒՁՀ (երկու կողմ)

10 000

Երկու հոդերի ՈՒՁՀ (երկու կողմ)

18 000

Պլևրալ սինուսների ՈՒՁՀ

8 000

Ստորին վերջույթների անոթների դուպլեքս հետազոտություն

15 000

Ստորին վերջույթների և որովայնի խոռոչի անոթների դուպլեքս հետազոտություն

20 000

Գլխի և պարանոցի անոթների դուպլեքս հետազտություն

15 000

Նույնանուն մեկ հատվածի կրկնակի հետազտություն 1 շաբաթվա ընթացքում

5 000

Վերին վերջույթների դուպլեքս հետազոտություն

12 000

Լյարդի Sound Touch էլաստոգրաֆիա

35 000

Որովայնի օրգանների ՈՒՁՀ + լ յարդի Sound Touch էլաստոգրաֆիա

40 000

Վահանաձև գեղձի ՈՒՁՀ + Sound Touch էլաստոգրաֆիա

15 000

Կրծքագեղձի ՈՒՁՀ + Sound Touch էլաստոգրաֆիա

15 000

Վահանագեղձի պունկցիա (ՈՒՁՀ հսկ․), ներառյալ բջջաբանական հետազոտությունը

25 000

Վահանագեղձի պունկցիա (ՈՒՁՀ հսկ․), ներառյալ հեղուկային բջջաբանական հետազոտությունը

30 000

ՍՆՆԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Դիետոլոգի խորհրդատվություն, բուժական սննդակարգի մշակում, 1 ամսյա հսկում

15 000

Դիետոլոգի խորհրդատվություն, բուժական սննդակարգի մշակում, 3 ամսյա հսկում

25 000

Դիետոլոգի կրկնակի այց

7 000

Անհատական սննդաբան (6 ամիս խորհրդատվական — բուժական սպասարկում)

70 000

ԷՆԴՈԿՐԻՆՈԼՈԳԻԱ

Էնդոկրինոլոգի առաջնային խորհրդատվություն

10 000

Էնդոկրինոլոգի խորհրդատվություն, բուժում (ներառյալ 1 անվճար այց 1 ամսում)

15 000

Էնդոկրինոլոգի կրկնակի այց

7 000

Շաքարային դիաբետի ինքնահսկման ուսուցանում (5 այց)

30 000

Բուժական սննդակարգի մշակում, 2-ամսյա հսկում

20 000

Անհատական էնդոկրինոլոգ (1 տարի խորհրդատվական — բուժական սպասարկում)

50 000

ՍՐՏԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Սրտաբանի առաջնային խորհրդատվություն

10 000

Սրտաբանի խորհրդատվություն, բուժում (ներառյալ 1 անվճար այց 1 ամսում)

15 000

Սրտաբանի խորհրդատվություն, ԷՍԳ, ԷԽՈՍԳ, բուժում (ներառյալ 1 անվճար այց 1 ամսում)

25 000

Սրտաբանի կրկնակի այց

7 000

ԷՍԳ Հոլտեր մոնիտորինգ (24-ժամյա)

15 000

ԷՍԳ Հոլտեր մոնիտորինգ (48-ժամյա)

20 000

Էլեկտրասրտագրություն (ԷՍԳ)

4 000

Էխոսրտագրություն (ԷխոՍԳ)

15 000

Անհատական սրտաբան (1 տարի խորհրդատվական — բուժական սպասարկում)

50 000

ԹԵՐԱՊԻԱ

Թերապևտի առաջնային խորհրդատվություն

10 000

Թերապևտի խորհրդատվություն, բուժում (ներառյալ 1 անվճար այց 1 ամսում)

15 000

Թերապևտի կրկնակի այց

7 000

ՀՈԳԵԹԵՐԱՊԻԱ

Հոգեթերապևտի խորհրդատվություն

15 000

Հոգեթերապևտի սեանս

20 000

ՄԱՆԿԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ

Մանկաբույժի խորհրդատվություն, բուժում, ներառյալ 3 անվճար այց

15 000

Մանկաբույժի պրոֆիլակտիկ խորհրդատվություն

10 000

Մանկաբույժի խորհրդատվություն, բուժում տնային պայմաններում

20 000

Մանկաբույժի կրկնակի խորհրդատվություն

7 000

ՄԱՇԿԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Մաշկաբանի առաջնային զննում, տարբերակիչ ախտորոշում, խորհրդատվություն

10 000

Մաշկաբանի զննում, խորհրդատվություն, բուժում, ներառյալ 1 անվճար այց 1 ամսում

15 000

Մաշկաբանի կրկնակի այց

7 000

Մաշկաբանի զննում, խորհրդատվություն, դերմատոսկոպիա, բուժում, ներառյալ 1 անվճար այց 1 ամսում

20 000

Դերմատոսկոպիա

10 000

Տրիխոսկոպիա

10 000

Պլազմոլիֆտինգ, ներառյալ դեղորայքի արժեքը

25 000

Կրիոթերապիա հասարակ

7 000

Կրիոթերապիա միջին բարդության

10 000

Կրիոթերապիա բարդ

15 000

ՆՅԱՐԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Նյարդաբանի առաջնային խորհրդատվություն

10 000

Նյարդաբանի խորհրդատվություն, բուժում (ներառյալ 1 անվճար այց 1 ամսում)

15 000

Նյարդաբանի կրկնակի այց

7 000

ՌԵՎՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

Ռևմատոլոգի առաջնային խորհրդատվություն

10 000

Ռևմատոլոգի խորհրդատվություն, բուժում (ներառյալ 1 ավճար այց 1 ամսում)

15 000

Ռևմատոլոգի կրկնակի այց

7 000

Անհատական ռևմատոլոգ (1 տարի խորհրդատվական — բուժական սպասարկում)

50 000

Ներհոդային ներարկում

10 000

ԱԼԵՐԳՈԼՈԳԻԱ

Ալերգոլոգի առաջնային խորհրդատվություն

10 000

Ալերգոլոգի խորհրդատվություն, բուժում (ներառյալ 1 անվճար այց 1 ասմում)

15 000

Ալերգոլոգի կրկնակի այց

7 000

Մաշկային ալերգեններով՝ ալերգիկ գործոնի որոշում

15 000

Ալերգոլոգի առաջնային խորհրդատվություն

10 000

CHECK-UP

Gut-Brain Check-Up (Գաստրոէնտերոլոգի և հոգեթերապևտի համատեղ խորհրդատվություն — 1 ժամ)

25 000

MAFLD Check-Up (լյարդաբանի, սրտաբանի, էնդոկրինոլոգի համատեղ խորհրդատվություն)

40 000

Gastro Check-Up mini (ԷԳԴՍ + HP թեստ + խորհրդատվություն, բուժում)

30 000

Gastro Check-Up (ԷԳԴՍ + HP թեստ + Որովայնի օրգանների ՈՒՁՀ + ԱԸՔ + խորհրդատվություն + բուժում)

40 000

Gastro Check-Up maxi (ն/ե անզգայացմամբ ԷԳԴՍ + HP թեստ + Կոլոնոսկոպիա + Որովայնի օրգանների ՈՒՁՀ + ԱԸՔ + խորհրդատվություն + բուժում)

85 000

Hepato Check-Up mini (Որովայնի օրգանների ՈՒՁՀ + ԱԸՔ + ԱԼՏ + ԱՍՏ + Բիլիռուբիններ + լյարդաբանի խորհրդատվություն + բուժում)

30 000

Hepato Check-Up (Որովայնի օրգանների ՈՒՁՀ + ԱԸՔ + ԱԼՏ + ԱՍՏ + ՀՖ + ԳԳՏ + Բիլիռուբիններ + HBsAg + AntiHCV + լյարդաբանի խորհրդատվություն + բուժում)

40 000

Hepato Check-Up maxi (Որովայնի օրգանների ՈՒՁՀ + լյարդի Sound Touch էլաստոգրաֆիա, ԱԸՔ + ԱԼՏ + ԱՍՏ + ՀՖ + ԳԳՏ + Բիլիռուբիններ + լիպիդոգրամմա + կոագուլոգրամմա + HBsAg + AntiHCV + լյարդաբանի խորհրդատվություն + բուժում)

70 000

ՏՆԱՅԻՆ ԿԱՆՉ

10 000

 

ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՆԱՑՈՒՑԱԿ

SARS-CoV 2 Ag

L-456

Covid 19 Ag

7 000

Ալերգեններ

L-383

Շնչառական ալերգեններ (20 ալերգեն)

35 000

L-384

Սննդային ալերգեններ (20 ալերգեն)

35 000

Էլեկտրոլիտներ և միկրոէլեմենտներ

L-150

Կալցիում իոնիզացված (Ca++)

1 500

L-151

Նատրիում (Na) + Կալիում (K)

3 000

L-153

Քլոր (Cl)

1 000

L-326

Լիթիում (Li)

6 000

L-540

Կալցիում ընդհանուր (Ca total) և Կալցիում իոնիզացված (Ca++)

2 000

L-550

Կալիում (K)

1 500

Իմունային Ստատուս

L-30

AntiTTG-Հյուսվածքային տրանսգլուտամինազային հակամարմիններ IgA

7 500

L-96

Իմունոգլոբուլին A / IgA

3 000

L-97

Իմունոգլոբուլին M / IgM

3 000

L-98

Իմունոգլոբուլին G / IgG

3 000

L-146

Իմունոգլոբուլին E / IgE

6 000

L-331

Կալպրոտեկտին Ֆեկալ քանակական

15 000

L-344

C3 Կոմպլեմենտի բաղադրիչ

4 500

L-345

C4 Կոմպլեմենտ բաղադրիչ C4

4 500

L-485

Պրոկալցիտոնին Procalcitonin

15 000

L-615

Գլիադինի դեամիդիրացված IgG Anti-DGP IgG

10 000

L-616

Ցելիակիայի ախտորոշման կոմբինացված թեսթ

20 000

Իմունոգլոբուլիններ

L-10

CTN Կալցիտոնին

10 000

Իմունոլոգիական հետազոտություն

L-1

Թիրեոտրոպ հորմոն (TSH)

6 000

L-2

Տրիյոդթիրոնին ընդհանուր T3

6 000

L-4

Տրիյոդթիրոնին ազատ (T3 free)

6 000

L-5

Թիրօքսին ազատ (T4 free)

6 000

L-6

TG Թիրեոգլոբուլին

8 000

L-7

Թիրեոգլոբուլինի հակամարմիններ (Anti-TG)

7 000

L-9

Anti-RTSH TSH նկատմամբ հակամարմիններ

12 000

L-11

PTH Պարաթիրեոիդ հորմոն

7 500

L-13

Կորտիզոլ CORT

7 500

L-23

STH Աճի հորմոն Սոմատոտրոպին

8 000

L-37

C-Peptide C-Պեպտիդ

7 500

L-38

Պրոինսուլին

7 500

L-39

Ինսուլին

7 500

L-44

PRL Պրոլակտին

6 000

L-45

Լյուտեինիզացնող հորմոն (LH)

6 000

L-46

(FSH)Ֆոլիկուլոխթանող հորմոն

6 000

L-48

Էստրադիոլ Е2

6 000

L-50

free β-HCG Խորիոնալ գոնանդոտրոպին ազատ

10 000

L-51

Էստրիոլ ազատ (E3 free)

6 000

L-60

PROG պրոգեստերոն

6 000

L-61

Տեստոստերոն ընդհանուր TEST

7 000

L-63

SHGB Սեռական հորմոնները կապող գլոբուլին SHBG

7 500

L-67

AMH Հակամյուլլերյան հորմոն

10 000

L-68

INHB A Ինգիբին A

8 000

L-70

Total հCG Խորիոնալ գոնոդոտրոպին, ընդհանուր

6 000

L-324

HOMA-IR Ինսուլինակայունության ինդեքս

8 500

L-353

Ադրենոկորտիկոտրոպ հորմոն ACTG

7 500

L-397

Դեհիդրոէպիանդրոստերոն սուլֆատ DHEA-S

6 000

L-449

IGF Ինսուլինանման Աճի գործոն

8 000

L-659

Հելիկոբակտերիոզ / IgG արյուն/

6 500

L-702

Հակամարմիններ TSH ընկալիչների նկատմամբ TSHR-Ab

12 000

L-703

Տեստոստերոն ազատ TEST free

6 000

L-709

Գլիկոպրոտեինի հակամարմիններ / lgG, lgM

7 500

L-47

Պրոգեստերոն

6 000

 

Իմունոհեմատոլոգիական հետազոտություններ

L-3

Total T4 Թիրօքսին ընդհանուր

6 000

L-708

Կարդիոլիպիդային հակամարմիններ /lgG, lgM/

12 000

Ինֆեկցիոն հարուցիչների հակամարմիններ

L-17

Borrelia IgG Բորելիա IgG

6 000

L-18

Borrelia IgM Բորելիա IgM

6 000

L-22

Toxacara canis IgG Տոկսոկարոզ արյան մեջ

20 000

L-172

Chl.Tr.IgM Խլամիդիա IgM

6 000

L-173

Chl.Tr. IgG Խլամիդիա IgG

6 000

L-174

Խլամիդիա տր. Chl.Tr.IgA

6 500

L-176

CMV IgM Ցիտոմեգալովիրուս IgM

6 000

L-177

CMV IgG Ցիտոմեգալովիրուս IgG

6 000

 

L-178

CMV Avidity Ig Ցիտոմեգալովիրուսի ավիդություն

12 000

L-181

TOXO PCR Տոքսոպլազմա T.gondii

6 000

L-182

Տոքսոպլազմա IgG

6 000

L-183

Տոքսոպլազմայի, ավիդություն

15 000

L-185

MIC.GEN PCR Միկոպլազմա

6 000

L-194

Բրուցել յոզ IgM Brucellosis IgM

6 000

L-196

Հերպես 1 IgG

6 500

L-198

Հերպես 2 IgG

6 500

L-199

Բրուցել յոզ/Ռայդ-Հեդելսոնի ռեակցիա

7 000

L-200

Բրուցել յոզ IgG Brucellosis IgG

7 000

L-201

VZV IgM Զոստեր վիրուս IgM

6 000

L-202

Կարմրախտ RUBELLA Virus

10 000

L-203

Rubella IgG Կարմրախտ IgG

6 500

L-205

Հեպ. B: մակերեսային հակածին HBsAg

6000

L-207

Հեպ. C: հակամարմիններ HCV -AB

6000

L-211

EBV IgG Էբշտեին-Բարի վիրուս (Ինֆեկցիոն մոնոնուկլեոզ)

6 000

L-212

Սիֆիլիս RPR

4 000

L-280

EBV IgM Էբշտեին-Բարի վիրուս (Ինֆեկցիոն մոնոնուկլեոզ)

6 000

L-293

Toxo Ig AVIDITY Տոքսոկարայի հակամարմիններ IgG

12 000

L-305

ՄԻԱՎ հակածին և հակամարմինների որոշում (HIV 1/2AG/AB Combo)

5 000

L-306

Mycob. Tub. Թոքային և արտաթոքային տուբերկուլ յոզ

6 000

L-410

Նորովիրուս/ Ag կղանքում ԻՖԱ/ELISA

10 000

L-411

Աստրովիրուս /Ag կղանքում ԻՖԱ/ ELISA

10 000

L-413

Ռոտավիրուս/ Ադոնովիրուս/ Ag կղանքում ԻՖԱ/ELISA

7 000

L-424

Պարվովիրուս B19 IgM

7 000

L-451

Trichinella sparilis IgG Տրիխինելլա

20 000

L-500

IL-6 Ինտերլեյկին 6

12 000

L-524

Anti-SARS-Cov 2 IgG

15 000

L-537

ՀՄ Covid-19 Հարուցիչի նկատմամբ /IgM+IgG/

11 000

L-545

Հեպ. C: հակամարմիններ, էքսպրես թեստ HCV rapid AB

6000

L-553

HIV/Syphilis Ab հակամարմինների որոշում

10 000

L-554

HBsAg Combo Հեպատիտ B մակերեսային հակածին/HCV Ab Combo Հեպատիտ C հակամարմիններ IgG, IgM,IgA

10 000

 

Բակ քսուք ըմպանից

8 000

L-623

Հեպ. B: կորիզային հակածնի հակամարմիններ Anti-HBc

10 000

 

HCV Հեպատիտ C վիրուս հակամարմինների Էքսպրես թեստ

6 000

L-625

ՁԻԱՀ-ի հակածին/հակամարմին կոմբինացված HIV AG/AB

8 000

L-626

Ջրծաղիկ IgG VZV Ig G

7 500

L-627

Քյու տենդ /Կոքսիելոզ/ I փուլ IgG

10 000

L-628

Քյու տենդ /Կոքսիելոզ/ II փուլ IgM

10 000

L-629

Քյու տենդ /Կոքսիելոզ/ II փուլ IgG

10 000

 

L-630

Լայմի հիվանդություն IgM, քանակական Borrelia IgM

7 000

L-631

Լայմի հիվանդություն IgG, քանակական Borrelia IgG

7 000

L-632

Լայմի հիվ-ուն/Տզային բորելիոզ/ IgM, իմունոբլոտ (p100,VIsE, p58, p41, p39, OspA, OspC, p18) Anti Bor-8 IgM

15 000

L-633

Լայմի հիվ-ուն/Տզային բորելիոզ/ IgG, իմունոբլոտ (p100,VIsE, p58, p41, p39, OspA, OspC, p18) Anti Bor-8 IgG

15 000

L-671

Էպշտեյն-Բարր վիրուսի հակամարմին IgM EBV IgM

7 500

L-718

Սուր շնչառական ինֆեկցիաների 4 հարուցիչի հայտնաբերման թեստ (Sars Cov- 2/Influesza A+B/RSV/Adenovirus/)

17 000

L-719

Հեպ. B: մակերեսային հակածին, քանակական HBsAg quant

15 000

L-720

Հեպ. B: մակերեսային հակածին, էքսպրես թեստ HBVrapid test

0

L-721

Ռուբելլա IgM RUB IgM

6 500

L-722

Ռուբելլա IgM RUB IgG

6 500

L-723

ՁԻԱՀ-ի էքսպրես թեստ

0

L-724

Էպշտեյն-Բարր վիրուսի հակամարմին IgG EBV IgG

7 500

L-726

Տոքսոպլազմա IgM

6 000

 

Կարդիո թեստեր

L-32

Տրոպոնին T (hs)

8 000

Կենսաքիմիական հետազոտություններ

L-14

Լիպիդային պրոֆիլ (Chol. Tot., HDL, LDL, TRIGL, IA)

6 000

L-34

Creatinine K. Կրեատինկինազա

2 000

L-36

GLU Գլյուկոզա

1 000

L-41

HbA1c Գլիկոլիզացված հեմոգլոբին

5 000

L-42

Ֆրուկտոզամին FRUK

1 500

L-103

C-ռեակտիվ սպիտակուց քանակական (CRP) hs

3 000

L-104

Ռևմատոիդ գործոն (RF)

2 000

L-105

Անտիստրեպտոլիզին -O (ASL-O)

3 000

L-110

ԱսԱՏ (AST)

1 500

L-111

ԱլԱՏ (ALT)

1 500

L-112

ԳԳՏ (GGT)

1 500

L-113

Հիմնային ֆոսֆատազա (ALP)

1 500

L-114

Լակտատդեհիդրոգենազա (LDH)

1 500

L-119

Բարձր խտության լիպոպրոտեիններ (HDL)

1 500

L-120

Ցածր խտության լիպոպրոտեիդներ (LDL)

2 500

L-121

Տրիգլիցերիդներ (TRIGL)

1 500

L-122

Տրանսֆերրինի լուծվող ռեցեպտոր

7 000

L-123

Միզանյութ (մեզ)

1 500

L-124

Միզանյութ (արյան մեջ)

1 500

L-125

Կրեատինին արյան մեջ (CREA bl.)

1 500

L-126

Ընդհանուր սպիտակուց (Total prot.)

1 500

L-127

Ալբումին (ALB)

1 500

 

L-128

GLOB Գլոբուլիններ

1 500

L-129

UA Միզաթթու

1 500

L-130

Մնացորդային ազոտ

1 500

L-131

CHOE ԽոլինԷսթերազա

3 500

L-132

Ալֆա Ամիլազա AMYL

2 000

L-134

Լիպազա (Lip)

2 000

L-144

Երկաթ (Fe)

2 000

L-147

Տրանսֆերրին

6 000

L-148

Ferr Ֆերրիտին

6 000

L-149

Կալցիում ընդհանուր (արյուն)

1 500

L-154

Մագնեզիում (Mg)

1 500

L-155

Անօրգանական Ֆոսֆոր (P)

1 500

L-244

Գլյուկոզայի որոշումը օրական մեզում

1 500

L-256

Միկրոալբումինները մեզում

6 000

L-292

Բիլիռուբին ընդհանուր (Bil total)

1 500

L-317

Նատրիուրետիկ հորմոնի N- ծայրային պրոպեպտիդ (B-տիպի)

15 000

L-318

Կրեատինինը մեզում (CREA ur.)

2 000

L-338

CST-C Ցիստատին C

10 000

L-346

CERU Ցեռուլոպլազմին

8 000

L-356

Բիլիռուբին ուղիղ (Bil. direct)

1 500

L-357

ACP Թթվային ֆոսֆատազա

1 500

L-374

Ապո-A1 լիպոպրոտեին

5 000

L-376

PH Թթվահիմնային հավասարակշռություն

5 000

L-393

Ընդհանուր խոլեստերին (Chol.tot)

1 500

L-448

Lactate Լակտատ

5 000

L-462

Nh3 Ամոնիակ

5 000

L-547

Գլյուկզո տոլերանտության թեստ

5 000

L-548

Գլյուկոզա արագ թեստ

700

 

Հետազոտությունը ներառում է TP, ALB, GLOB

3 000

Լ-133

Ամիլազա ընդհանուր (մեզում)

2 000

L-581

Լյարդի ֆիբրոզի անուղղակի մարկերներ APRI/FIB-4

25 000

L-582

Աթերոգենային ինդեքս Ath. Index

3 000

L-583

Ապո-B լիպոպրոտեին

5 000

L-584

Ապո-B/Ապո-A1 լիպոպրոտեինների հարաբերություն` աթերոսկլերոզի և ՍԻՀ ռիսկի ցուցանիշ

10 000

L-587

Ազոտը միզանյութում արյան մեջ BUN bl.

1 500

L-588

Ազոտը միզանյութում մեզի մեջ BUN ur.

1 500

L-591

Կրեատինինի կլիրենս (CKD-EPI) CFR (CKD-EPI)

2 500

L-594

Կալցիում ընդհանուր մեզի մեջ

1 500

L-320

Միզաթթու մեզի մեջ

2 500

 

Կլինիկական հետազոտություններ

L-239

Oրական մեզի տեսակարար կշիռը

500

L-240

Մեզի հետազոտություն ըստ Նեչիպորենկոյի մեթոդի

2 000

L-241

Զիմնիցկու փորձ

3 000

L-242

Մեզի հետազոտություն ըստ Ադդիս-Կակովսկու

2 000

L-243

Սպիտակուցի որոշումը օրական մեզում

1 000

L-265

Կղանքի քննություն ճիճվակրության վերաբերյալ

5 000

L-276

Դեմոդեքսի ախտորոշում

5 000

L-285

Պունկցիոն կենսաբանական նյութի բջջաբանական հետազոտություն

6 000

L-289

Էրիթրոցիտների նստեցման արագություն ESR

1 000

L-313

Լեյկոֆորմուլա (DIF)

2 000

L-340

Արյան ընդհանուր հետազոտություն և լեյկոֆորմուլա (CBC+DIF+ESR)

3 000

L-360

Արյան խումբ (ABO) և ռեզուս գործոն (Rh-factor)

2 000

L-361

Հակառեզուս հակամարմինների տիտրի որոշում

3 000

L-364

Քսուկների բջջաբանական հետազոտություն PAP-test

7 000

L-369

Արյան մակարդելիության ժամանակի որոշում

1 000

L-373

Թարթիչի միկրոսկոպիկ քննություն

5 000

L-473

Հեղուկ բջջաբանական հետազոտություն Liquid Baset Citology PAP-test

14 000

L-474

Միզասեռական քսուկների մանրադիտակային հետազոտույուն (կին/տղամարդ)

5 000

L-480

Կղանքում թաքնված արյուն

5 000

L-490

Համատեղելիություն

4 000

Լ-504

Սնկերի նկատմամբ քերուկի (մաշկ / եղունգ) հետազոտություն

5 000

Լ-531

Սպերմոգրամմա

10 000

L-562

Մեզի ընդհանուր հետազոտություն+ մանրադիտակ․ հետազոտություն

3 000

L-505

Միզասեռական օրգաններից քսուքի միկրոսկոպիկ հետազոտություն

5 000

L-715

Կղանքի կոպրոլոգիական հետազոտություն

4 000

Կոագուլոգրամմա

L-56

Հոմոցիստեին (Homocysteine)

12 000

L-135

D-dimer D-դիմեր

8 000

L-137

Գայլախտ․ հակակոագուլ յանտ (LA)

7 000

L-138

Պրոտեին C Protein-C

9 000

L-139

Պրոթրոմբին (PT, PTI,INR)

2 000

L-140

Ակտիվ մասնիկների թրոմբոպլաստինային ժամանակ (APTT)

1 500

L-141

Ֆիբրինոգեն (FG)

2 500

L-142

Թրոմբինային ժամանակ (TT)

1 500

L-143

Կոագուլոգրամմա սկրինինգ (PT, PTI, INR, APTT, Fibrinogen)

5 000

L-377

Թրոմբոցիտների ագրեգացիա

25 000

L-394

Protein-S Պրոտեին S

9 000

L-606

Հակաթրոմբին III

5 000

 

Հելմինտներ

L-163

Giardia Lamblia Լյամբլիայի հակագեն (Ag)որոշում կղանքում

6 000

L-164

Ասկարիդ IgG (արյամ մեջ)

6 000

L-165

Echinococcus Էխինոկոկ IgG

6 000

L-314

Giardia (Lamblia) Լյամբլիա հ/մ

6 000

Մակաբուծական հետազոտություն

L-29

H.pylori a/g Հելիկոբակտեր պիլորիի հակագեն (կղանք)

7 000

L-366

Հետանցքից քերուկի հետազոտություն սրատուտի ձվիկների հայտնաբերման համար

2 500

L-408

Կրիպտոսպորիդիում Cryptosporidium parvum

12 000

L-417

Էնտերովիրուսվ Enterovirus

7 000

L-439

Teania Solium IgG Ցիստիցերկոզ

20 000

L-492

Մալարիա 4 ձևերը /Plasmodium falciparum, Plasmodium malariae, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale/

11 000

L-650

Որդերի հայտնաբերում կղանքում /սեգմենտ /1/

6 000

L-651

Որդերի հայտնաբերում կղանքում /սեգմենտ /2/

3 500

L-652

Որդերի հայտնաբերում կղանքում /սեգմենտ /3/

3 000

L-653

Սեգմենտ

6 000

L-654

Լեշմանիոզ` միկրոսկոպիկ հետազոտություն քերուկում

10 000

L-655

Լամբլիոզ

7 500

L-656

Ամեբիազ

12 000

L-657

Լեպտոսպորիոզ

6 500

L-658

Լեշմանիոզ Ig G արյան մեջ

7 000

L-660

Օպիստորխոզ IgG

7 500

L-661

Էխինակոկոզ IgG

7 000

L-695

Լամբլիոզ/Ամեբիազ/Կրիպտոս

18 000

Մանրէաբանական հետազոտություններ

L-184

Mycopl./Ureapl. Միկոպլազմա/Ուրեոպլազմա քանակական հայտնաբերում և դեղազգայնություն

15 000

L-257

Կղանքի բակ հետազոտություն` դիսբակտերիոզ

10 000

L-267

Մանրէաբանական հետազոտություն (դասական)3-5օր կղանք

6 500

L-268

BAC Բկանցքի մանրէաբանական հետազոտություն

9 000

L-271

Մեզի բակ քննություն

6 000

L-277

Արյան ստերիլության

15 000

L-334

Կղանքի բակ հետազոտություն պաթոգեն միկրոֆլորայի նկատմամբ (Salmonellosis, Dysentery)

6 500

L-382

Կղանքի մանրէաբանական հետազոտություն (էքսպրես)

15 000

L-402

Strepto-test A խմբի Ալֆա ստրեպտոկոկերի հ/գ որոշում

7 000

L-416

Կլոստրիդիում Clostridium difficile toxin A+B

13 000

L-496

A-խմբի բետտա-հեմոլիտիկ ստրեպտոկոկ

10 000

L-635

Արյան ստերիլության բակ քննություն /Vitek 2/

18 000

 

 

BAC Մեզի մանրէաբանական հետազոտություն /Virtek 2/

15 000

 

BAC Կղանքի հետազոտություն դիսբակտերիոզի վերաբերյալ /Virtek 2/

15 000

 

BAC Կղանքի հետազոտություն պաթոգեն միկրոֆլորայի նկատմամբ (Salmonellosis, /Virtek 2/

15 000

 

Իերսինիա մեզում

8 000

 

իերսինիա մեզում /Virtek 2/

15 000

 

իերսինիա արյան մեջ

9 000

 

իերսինիա արյան մեջ /Virtek 2/

15 000

 

իերսինիա կղանքում

9 000

 

իերսինիա կղանքում /Virtek 2/

15 000

 

Միկոզների հարուցիչների հայտնաբերում

9 000

 

Եշերիխիա կոլի O157:H7

6 000

 

Ռայթ-Հեդելսոնի րեակցիա

7 000

L-713

Տարբեր կենսանյութի բակ քննություն

9 000

L-714

Տարբեր կենսանյութի բակ քննություն Vitek 2

18 000

 

Մեզի բակ քննություն /Vitek

6 000

 

L-319

U-Urea Միզանյութը օրական մեզում

1 500

 

L-161

Osteo Օստեոկալցին

8 000

 

Մեզի կլինիկական և կենսաքիմիական հետազոտություններ Ոսկրային մարկերներ

Պաթոլոգիա

 

Բջջաբանական հետազոտություն PAP քսուկ

7 000

L-690

Բջջաբանական հետազոտություն հեղուկային

18 000

 

Հյուսվածքաբանական հետազոտություն

15 000

 

Հյուսվածքաբանական կոնսուլտացիա

15 000

L-742

Բջջաբանական հետազոտություն

10 000

L-743

Հյուսվածաբանական հետազոտություն

20 000

L-744

PAP քսուքի բջջաբանական հետազոտություն

7 000

L-745

PAP -test (LBC) + HPV սքրինինգ

20 000

Պոլիմերազային Շղթայական Ռեակցիա (Real Time PCR)

L-216

HPV screening Մարդու պապիլոմա վիրուսի կոմպլեքս որոշում ` 16/18/31/33/35/39/45/51/52/56/58/59/

10 000

L-220

Chl.Tr Խլամիդիա

6 000

L-221

Ureaplasma urealyt.parvum ՈՒրեապլազմոզ

6 000

L-224

Տոքսոպլազմոզ Toxoplasma gondii

6 000

L-225

CMV PCR Ցիտոմեգալովիրուս

6 000

L-226

HSV PCR Հերպես I+II

6 000

L-227

Միկոպլազմա M.genitaliumM.Genit PCR

6 000

L-228

Միկոպլազմա M.hominisM.Hominis PCR

6 000

L-229

TRICH PCR Տրիխոմոնաս

6 000

 

L-230

GARD PCR Գարդներելլա

6 000

L-231

CONO PCR Գոնորեա

6 000

L-298

Կանդիդա Candida albicans

6 000

L-348

EBV — PCR Էբշտեյն-Բարր վիրուս

7 000

L-349

Հեպատիտ C որակական HCV qualitative

10 000

L-350

HPV-PCR Հեպատիտ B որակական HBV qualitative

6 000

L-359

HLA B27 (PCR RT)

12 000

L-385

Հեպատիտ C գենոտիպավորում 1a, 1b, 2, 3a, 4, 5a, 6

60 000

L-386

HCV Հեպատիտ C (Քանակական)

50 000

L-387

Հեպատիտ B քանակական HBV quantitative

50 000

L-388

Tr. Pallidium Սիֆիլիս

6 000

L-415

Կամպիլոբակտերիա Campylobacter

9 000

L-517

Ureaplasma ur.+Ureaplasma parvum

10 000

L-523

Լակտոզային ցիկլի խանգարման հետ համակցված գենետիկական պոլիմորֆիզմների որոշում, 1 կետ

12 000

L-665

Անդրոֆլոր սքրին

25 000

L-667

Լակտոսքրին, կնոջ ՄԶՀ լակտոբակտերիաների քանակ. որոշում

8 000

L-672

Բորելիոզ, Լայմի հիվանդություն Borrelia burdgdorferi

12 000

L-673

Ջրծաղիկ գոտևորող որքին Varicella-Zoster virus VZV

7 000

 

Աղիքային դիզբակտերիոզ

10 000

L-675

Շիգելլա Էնտերոինվազիվ Էշերիխիա, Սալմոնելա

9 000

 

HCV-PCR Հեպատիտ C (որակական)

10 000

L-677

Թրոմբոզի/թրոմբոֆիլիայի զարգացման ռիսկի հետ կապված գենետիկական պոլիմորֆիզմների որոշում 8 կետ

25 000

L-678

Թրոմբոզի/թրոմբոֆիլիայի զարգացման ռիսկի հետ կապված գենետիկական պոլիմորֆիզմների որոշում 2 կետ

9 000

L-679

Թրոմբոզի/թրոմբոֆիլիայի զարգացման ռիսկի հետ կապված գենետիկական պոլիմորֆիզմների որոշում 1 կետ

5 000

 

Apo-E գենի պոլիմորֆիզների հետազոտություն

35 000

 

Զարկերակային ճնշման զարգացման ռիսկի հետ կապված գենետիկական պոլիմորֆիզմների որոշում 9 կետ

25 000

L-682

Ֆոլատային ցիկլի խանգարման հետ համակցված գենետիկական պոլիմորֆիզմների որոշում 4 կետ: MTHFR, MTR, MTRR

12 000

 

Լակտոզային ցիկլի խանգարման հետ համակցված գենետիկական պոլիմորֆիզմների որոշում 1 կետ

12 000

 

Վարֆարինի փոխանակության հետ կապակցված գենետիկական պոլիմորֆիզմների որոշում 4 կետ

17 500

L-685

Ազոոսպերմայի և օլիգոզոոպերմիայի ժամանակ Y քրոմոսոմի դելեցիաների որոշում 13 կետ

30 000

L-688

Պարբերական հիվանդության մուտացիաներ 26 մուտացիա MEFV գենում

60 000

L-696

Շիգելլա Կամպիլոբակտեր Էնտերոինվազիվ Էշերիխիա, Սալմոնելա

13 000

L-712

Գրիպ վիրուս A, B

12 000

L-729

HPV quantitative 15 /6/11/ /16,31,33,35,52,58/ /18,39,45,59,70/ /56/51//68/

13 000

 

L-730

HPV quantitative 4 /6,11,16,18/

10 000

L-731

HPV quantitative 14 /16,18,31,33,35,39,51,52,56,58,59,66,68/

21 000

L-732

HPV quantitative 24

/6,11,16,18,26,30,31,33,35,39,44,45,51,52,53,56,58,59,66,67,68,70,73,82/

21 000

L-733

Էպշտեյն-Բարր վիրուս EBV

7 000

L-734

Էպշտեյն-Բարր վիրուսի քանալկական որոշում EBV quantitative

20 000

L-735

Կորոնավիրուսի հայտնաբերում

12 000

L-736

ՍԱՎ ` Shigella spp/ELEC, Salmonella spp, Campylobacter spp, Adenovirus F, Rotavirus A, 2րդ գեն. Norovirus, Ast

15 000

L-737

Ախտածին էշերիխիաների ԴՆԹ-ի հայտնաբերումը կղանքում

16 000

L-738

Իերսինիաների ԴՆԹ-ի հայտնաբերումը կղանքում Yersinia enterocolitica/pseudotuberculosis

9 000

L-739

Թալասեմիա (12 մուտացիա)

30 000

L-740

Աղիների բորբոքային հիվանդություն. Կրոնի հիվ, խոցային կոլիտ- NOD2/CARD15 գենի 3,4 մուտ.

12 500

L-741

Ժիլբերի համախտանիշ Gilbert`s Syndrome

15 000

L-746

Կլոպիդոգրելի փոխանակության հետ համակցված գենետիկական պոլիմորֆիզմների որոշում, 4 կետ

12 000

L-747

Վարֆարինի փոխանակության հետ համակցված գենետիկական պոլիմորֆիզմների որոշում, 4 կետ

17 500

 

Պարբերական հիվանդության մուտացիաներ 13 մուտացիա MEFV գենում

40 000

 

Ռևմատոլոգիական և աուտոիմունային հիվանդություններ

L-26

ANA Հականուկլեար հ/մ

8 000

L-95

ds DNA Ab հ/մ ԴՆԹ նկատմամբ

7 500

L-106

Հակացիտրուլինային հակամարմիններ, բ.զ. A-CCP HS

10 000

L-518

APA IgG Հակաֆոսֆոլիպիդ․ հ/մ

7 500

L-519

ACL IgM Հակակարդիոլիպ. հ/մ

7 500

L-611

Հականուկլեարային հակամարմիններ (RNP-70, RNP/Sm, Sm, SS-A/Ro 60, Ro 52/, SS-B (La), Scl-70, Centromere B,Jo- 1/

30 000

L-612

ANCA Հակամարմինների նեյտրոֆիլների ցիտոպլազմայի նկատմամբ

7 500

Սկրինինգային  թեստեր

L-54

/PAPP-A/ Հղիության հետ կապված պլազմային սպիտակուց A

10 000

Ստամոքս-աղիքային հետազոտություններ

L-266

Կղանքում Helicobacter pylori հայտնաբերման էքսպրես-ախտորոշում

6 000

L-400

FOB Թաքնված արյուն կղանքում

6 000

L-414

Լիստերիա Listeria monocytogenes

6 000

L-426

Պանկրեատիկ էլաստազ

14 000

L-481

Hbտրանսֆերին+Կալպրոտեկտ․ֆեկալ+Լակտոֆերին

15 000

Վահանաձև և հարվահանաձև գեղձի հորմոններ

L-8

Հակամարմիններ թիրեոպերօքսիդազայի նկատմամբ (Anti TPO)

7 000

 

Վիտամիններ

L-158

25(OH) Vit D Վիտամին D հիդրոքսի

11 000

L-159

Վիտամին B 12

10 000

L-160

Ֆոլաթթու /Վիտամին B9/

8 000

Տնային կանչ

 

Տնային կանչ

10 000

Տրոմբոտիկ բարդությունների ռիսկի գնահատում հակաֆոսֆ. Համախ.

 

Կարդիոլիպինային հակամարմիններ /IgG, IgM/

12 000

 

գլիկոպրոտեինի հակամարմիններ /IgG, IgM/

7 500

Օնկոմարկերներ

L-69

AFP Ալֆա-ֆետոպրոտեին

6 000

L-71

PSA Պրոստատսպեցիֆիկ հակագեն — ընդհանուր

7 000

L-72

PSA free Պրոստատսպեցիֆիկ հակագեն — ազատ

7 500

L-73

CEA Կարցինոէմբրիոնային հակագեն

7 500

L-74

CA-125 Ձվարանի ուռուցքային հակագեն

7 500

L-75

HE 4 Մարդու էպիդիդիմալ սպիտակուց 4

8 000

L-76

Տափակբջջային կարցինոմայի անտիգեն SCC

12 000

L-77

CA 15-3 Կրծքագեղձի ուռուցքի հակագեն

7 500

L-78

CA 19-9 Գաստրոինթեստինալ ուռուցքային հակածին

7 500

L-79

CA242 Պանկրեատիկ և գաստրոինթեստինալ ուռուցքային հակագեն

7 000

L-82

NSE Նեյրոսպեցիֆիկ Էնոլազա

10 000

L-84

PRO-GRP Progastrin-releasing-protein

10 000

L-454

Բետտա 2 Միկրոգլոբուլին

7 500

 

Քաղցկեղաէմբրիոնային անտիգեն CEA

6 500

L-619

ՌՕՄԱ ինդեքս ( CA 125+HE4)

20 000

L-622

Ցիտոկորատինի հատված 19 Cyfra 21-1

12 000

Ֆոլաթթվի մետաբոլիզմ

 

C677T-MTHFR Մեթիլենտետրահիդրօքսիֆոլատ ռեդուկտազա

6 000

 

A1298C-MTHFR Մեթիլենտետրահիդրօքսիֆոլատ ռեդուկտազա

6 000